Selecteer een pagina

++

++

Zover mij bekend is dit de allereerste theaterfoto ooit gemaakt. Dat wil zeggen dat het een enscenering betreft. Een gedramatiseerd zelfportret van Hippolyte Bayard. Gemaakt op 18 oktober 1840.

In het verhaal over de uitvinding van de fotografie is Hippolyte totaal ondergesneeuwd. Nergens en nooit wordt zijn bijdrage vermeld. Wat was nou het geval. Bayard wilde zijn uitvinding van zijn foto-procédé bekend maken aan de Franse Academie voor wetenschappen. Alleen Francois Arago overtuigde hem om daar nog even mee te wachten…… Nou bleek die Arago een goede vriend te zijn van meneer Daguerre. Die, zoals u bekend is,  dus uiteindelijk later met de eer ging strijken…..

Om zijn frustraties en teleurstellingen te ventileren maakte Bayard deze bovenstaande foto. En het saillante aan die aktie was de begeleidende tekst die hij op de achterkant schreef:

Het ontzielde lichaam welke u hier ziet is dat van dhr. M. Bayard, uitvinder van het foto-procédé welk net aan u vertoont is. Zover als ik weet en kan overzien is deze onvermoeibare experimentator de laatste drie jaren druk bezig geweest met zijn ontdekking. De Franse regering is heel genereus geweest voor dhr. Daguerre maar kan en wil niks doen voor meneer Bayard. Vandaar dat de arme drommel zich verdronken heeft. Oh, Oh, rampzalige wispelturigheid van het menselijk bestaan….! Hij ligt nu al enkele dagen in het mortuarie, waar niemand hem nog heeft herkend, laat staan het lichaam heeft opgeeist. Dames en heren, u kunt dit beter zo snel mogelijk doorgeven voordat u uw reukzin geweld aan doet, want zoals u hier goed kunt zien: zijn handen zijn al tot ontbinding overgegaan.

Nu was in het jaar 1840 elke foto nog een ware sensatie, dus ik kan me voorstellen dat men aan de foto heeft zitten ruiken , en dat sommigen werkelijk een lijkenlucht ontwaarden.

Bovenstaande anecdote kwam ik gisteren aan de weet toen ik aan het google-len was om iets meer aan de weet te komen over de franse schrijver Michel Frizot. Hij schijnt dus ook ooit iets geschreven te hebben over Hippolyte. Bovenstaand verhaaltje was mij niet bekend toen ik vijf jaar geleden een hommage aan Hippolyte maakte:  “I’m Drowned”. zie onderstaande foto. Alleen het grappige is dat deze foto geen achterkant heeft!! Erger nog; deze foto heeft zelfs geen voorkant!  Of wilt u soms anders beweren?

Maar goed, dit alles mag u niet weerhouden om regelmatig aan uw beeldscherm te snuffelen.

::


I’m drowned

After a photograph of Hippolyte Bayard
(Selfportrait as a drowned man. 18 oktober 1840)

zie ook foto-project PERSONA

++

++


Schrijf je in voor

Mijn Nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van mijn nieuwe artikelen. Die uitsluitend zullen gaan over mijn zoektocht en ideëen betreffende [fotografie]

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This