Minister van oorlogszaken Rumsfeld stormt het kantoor van President Bush binnen : “George, ze twijfelen aan de echtheid van onze nep-foto’s van die massa-vernietigingswapens daar bij de V.N. Wat moeten we doen?”. “F#ck them all, laat ze maar gewoon lekker twijfelen, ik begin morgen gewoon die f#cking war in Irak” antwoorde de president.

 


Wie misdragen zich: Tibetaanse monniken of Chinese militairen?

Hans Aarsman kreeg onlangs een foto toegespeeld die enorm uitdaagt tot kritisch kijken en nadenken: “Klopt het wat je ziet? Is er geshopt? De foto is onnodig slecht van kwaliteit. Op de hoofden van de soldaten staat zonlicht, op de hoofden van de omstanders niet. De omstanders lijken de soldaten niet in de gaten te hebben, hoe dicht ze ook op ze staan.” Aldus Hans Aarsman.

 

De foto hiernaast en bovenstaande tekst werd op 19 mei jongstleden gepubliceerd op de voorpagina van het officiële orgaan van de Nederlandse fotografie : www.PHOTOQ.nl . Pontificaal 3 dagen lang. Tevens ook een link naar de column KOEKERD van Hans Aarsman waar op bizarre wijze verder wordt uitgeweid over deze foto: onbegrijpelijke priet-praat over contra-spionage en magazijn bediendes.

 

Met de laatste beelden en nieuwsfeiten uit Tibet nog in je achterhoofd is dit natuurlijk een bizar plaatje. Toen ik de bedenkelijke tekst las begonnen er toch wel wat belletjes te rinkelen! Ik was werkelijk geinteresseerd geraakt plus dat er ook een zekere uitnodiging stond vermeld: “Een foto die enorm uitdaagt tot kritisch kijken en nadenken” En dan ook nog een hoop vraagtekens. Ik trok de stoute schoenen aan om mijn steentje bij te dragen zodat ik die heren van PHOTOQ uit de brand kon helpen. Ik schreef aan Hans Aarsman en aan Photoq het volgende:

 

Geachte Photoq (Beste Hans Aarsman)

Betreffende uw foto op voorpagina van Photoq ma 19 mei 2008.

“Wie misdragen zich?”

Interessante foto en interessante stellingname van dhr. Hans Aarsman. Zover ik het kan overzien is deze foto voor het eerst gepubliceerd op http://www.ireport.com/docs/DOC-6722 , eind april dit jaar. Als er sprake zou zijn van “photoshopping” zou dat heel gemakkelijk gekonstateerd kunnen worden. Zelf heb ik na bestudering geen aanleidingen gevonden. (Ook na intensieve bestudering van diverse histogrammen.) Ook is er nergens sprake van zonlicht en/of discrepanties daarin. Het heeft denk ik eerder te maken met eigenschappen en gevoeligheid van de CCD van de electronische camera. Linksboven zijn 2 personen te zien die wel naar de verzameling chinese militairen kijken. De andere omstanders zouden gewoon kunnen staan kijken naar een bus waaruit de militairen komen. Deze vermeende bus zou rechts buiten het beeld kunnen staan. Ik fantaseer maar wat! Ook wordt er gewag gemaakt van “Onnodige slechte kwaliteit” van de betreffende foto. Van de op photoq gepubliceerde foto van 445 x 317 pixels kan ik dat moeilijk beoordelen. Daarom is mijn vraag: Beschikt Hans Aarsman en/of Photoq over een “origineel” welk groter van formaat is? Deze zou ik graag willen beoordelen. Dit om antwoorden te zoeken naar al die prangende vragen. En om twijfels weg te nemen.

De foto blijft verbazingwekkend, maar voor mij alsnog alleen door het feit dat die chinese militairen allemaal hun eigen “Monnik-costuum” hebben. Naar welk feestje zijn ze geweest, of naar welk feestje gaan ze naar toe? Maar dit zijn weer andere vragen……

Kees de Graaff

Ik had het niet verwacht; maar ik kreeg totaal geen reaktie van de heren. (!!??) Ondertussen was ik volledig in de ban geraakt van deze materie. Het betreft trouwens ook een uiterst actuele zaak. Gezien de gebeurtenissen 2 maanden geleden. En ook nog de olympische spelen die voor de deur staan. Ik kon het niet loslaten dus ik schreef maar weer een brief naar de Photoq:

Geachte Photoq

Betreffende: Wie misdragen zich? Foto op uw voorpagina. Een foto die uitdaagt tot kritisch kijken en nadenken. Zolang ik niet weet waar, en waarom deze foto gemaakt is, en door wie, zo lang zal ik niet weten wat de getoonde gebeurtenis werkelijk mag betekenen. Natuurlijk kan ik losse tekens en betekenissen willekeurig met elkaar verbinden. Het resultaat daarvan is ten alle tijden speculatief. Random. Amerika is ooit een oorlog in Irak begonnen na zeer speculatieve “onduidelijke” foto’s te tonen in de VN raad. Waarvan achteraf bleek dat de vermeende betekenissen domweg demagogische leugens waren. Dus: oppassen geblazen!! Je zou bij wijze van spreken iedere betekenis op het plaatje kunnen projecteren!!! Doe je dat heel slim en gewiekst dan zal de leek of de naieve burger het voor zoete koek (=de waarheid) aannemen.

Photoq schrijft: De foto is onnodig slecht van kwaliteit. Dit vind ik een curieuze zin, waar ik wat vraagtekens bijzet. Wel konstateer ik, na bestudering van de electronische jpeg-file, dat het document een zeer lage jpeg-compressie heeft. Waardoor contouren erg rafelig worden . (JPEG = Journalist Photographers Expert Group). Wijzelf in nederland leven in een ADSL whalhalla, ik kan me voorstellen dat de infrastruktuur in Tibet en omgeving iets krakkemikkiger is. Misschien werken ze daar met oude telefoon-modems. En dan is lage compressie vereist en verstandig. De foto zou ook gemaakt kunnen zijn met een “eenvoudig” mobieltje. Of misschien is de foto een scene uit een filmpje gemaakt met een mobieltje. Wie weet? Vooralsnog kan ik nergens konstateren dat de foto “onnodig” of “express” van slechte kwaliteit is. Dus vanwaar die suggestieve veronderstelling ?

Zover ik kan nagaan wijzen de uniformer erop dat het hier de chinese para-militaire politie betreft. Bij het uniform hoort een gezaghebbende pet met klep. Nergens op de foto is ook maar één pet te zien. Kijk, dat vind ik dan weer grappig. Maar niet meer dan dat. Opzich betekent dat feitje totaal helemaal niks. En het zal en mag niks betekenen voor zekere politieke verhoudingen. Beroepshalve ben ik zeer gebiologeerd door de door u ten berde gebrachte problematieken! Daarom herhaal ik mijn vraag uit mijn vorige brief: Beschikt Hans Aarsman of Photoq over een groter bestand van deze foto, dan die welke op uw website is gepubliceerd? Zou dat zo zijn dan kan ik misschien zaken nog beter beoordelen. En uw prangende vragen beantwoorden en twijfels wegnemen. Ook ben ik benieuwd of Photoq nog kennis heeft over herkomst van deze foto. Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

Bij voorbaat vriendelijk dank. Hoogachtend

Kees de Graaff

 

Wie schets mijn verbazing dat ik deze keer een hoogst persoonlijke brief van de hoofdredacteur Edie Peters himself kreeg toegezonden. Waarvan ik me overigens helemaal compleet de pleuris schrok.

 

Gewoon lekker twijfelen en de lezer zijn eigen conclusie laten trekken.
We hebben geen groter bestand.
Groeten, Edie

 

Direkt schreef ik terug:

Geachte hoofdredacteur van Photoq
Beste Edie Peters,

Ik schrik enorm van jouw reactie. Met kloppend hart schrijf ik nu impulsief deze email:
Nee, Stop, Halt………
Voordat ik reageer het volgende:
Beste Edie, neem dit antwoord terug.
Verzin een ander antwoord.

Gewoon lekker twijfelen
Het is een antwoord welk onacceptabel is.
Zeker vanuit journalistiek oogpunt.
Realiseert u zich dat?
Zeer hoogachtend

Kees de Graaff

 

Ik zat werkelijk met bonkend hart zijn onbeschaamde brief over te lezen en over te lezen. Ik kon het niet geloven wat dhr. Edie Peters daar had geschreven. Natuurlijk (!!??) kreeg ik geen antwoord op mijn vragen. Dus naar verloop van tijd schreef ik deze welgemeende brief

Geachte hoofdredacteur Photoq

Beste Edie Peters betreffende:

Wie misleidt wie?

Photoq schrijft: “Een foto die enorm uitdaagt tot kritisch kijken en nadenken.” Beste Edie. klopt het wat ik lees? Of is het geleuter? Dat laatste zou best wel eens zo kunnen zijn. Zeker na uw aansporing om gewoon maar lekker te blijven twijfelen. En ook na uw advies aan de lezer om het maar lekker gewoon zelf uit te zoeken. Mooie boel; Laat ik nuzelf zo een lezer zijn! Journalistiek met een hoop vraagtekens is natuurlijk altijd dubieus, of op zijn minst een zwaktebod. Staat het journalistieke verhaaltje dan ook nog bol van speculaties, vermoedens en suggesties die gebaseerd zijn op wankelmoedige en ondeskundige conclusies, tja, dan mag men spreken van onfatsoenlijke journalistiek. Dan worden de journalistieke regels op flagrante wijze geschonden. En dan hou ik nog mijn mond over zekere ethiek. Nee, hier twijfel ik niet over. En ik wacht uw antwoord af, voordat ik, als lezer, mijn conclusie trek. Dat antwoord bent u mij nog steeds schuldig.

Hopende dat u dat begrijpt.Zeer hoogachtend

Kees de Graaff

 

Deze keer kreeg ik binnen de korste keer een antwoord:

 

Einde discussie.

Groeten, Edie Peters

 

Zo zo. mooie boel. En zo eigenwijs als ik onhandig ben besloot ik toch maar het laatste woord te hebben:

Edie Peters

Zover ik het vanaf hier kan overzien hebben wij tot nu toe nergens over gediscusieerd. Maar desalniettemin; dank voor uw zeer duidelijk antwoord. Over en sluiten. (?)

Kees de Graaff

 

Ik was – nog steeds trouwens – erg boos en volledig flabberghasted. Wat is hier gaande? Niemand van hen weet waar die foto vandaan komt en wat ie zou moeten betekenen. En dan al deze semi-interessante prietpraat. Je zou toch maar fotograaf zijn in Tibet en je leven riskeren om belangrijke foto’s het land uit te krijgen en dan gaan er een paar opgeschoten knulletjes in Holland er op zo manier mee om!!!??? Wat is dat? Ineens was het hele probleem over die foto gekanteld. Nee, niet de foto maar de onbeschoftheid van Photoq werd mijn probleem. (Die foto, die geloof ik wel, die blijkt ook totaal niet interessant te zijn blijkt nu na eigen intensief researchwerk.)

 

“We zullen nooit weten wat de werkelijke bedoeling achter een beeld is, nooit weten wat een blik heeft waargenomen en wil overbrengen. Het dieperliggende niveau van de fotografie, dat wat wij denken en ons voorstellen als we ernaar kijken, heeft het realisme verdrongen. En de macht van de suggestie heeft gewonnen van de bewijsplicht.” (Michel Frizot)

 

Dit schreef een vriendelijke man nota bene al reeds in de jaren zestig van de vorige eeuw. Momenteel leef ik in de vaste overtuiging dat geen enkele reflectieve gedachte over fotografie besteed is aan de amateur-journalist Hans Aarsman. En wat betreft de competentie van onze hoofdredacteur in deze vraag ik toestemming om daar een paar vraagtekens achter te zetten. Nee, Hans en Edie zijn geen misdadigers, maar er is wel flink wat mis met hun daden. Zie hier hoe objectieve nieuwsgaring en de nederlandse foto-journalistiek haar eigen failliet ondertekent. Het is een hypocriete pose met een hoog kijk-mij-eens gehalte; “O, wat kunnen wij toch kritisch nadenken. O, wat kunnen wij toch kritisch kijken”. Daar kan de nederige domme lezer nog héél veul wat van opsteken. Bull. Ik zou verder uit kunnen weiden over al het hier bovenvermelde maar dan loop ik de kans beticht te worden van grove onsportiviteit om zulk een stupide eenvoudig doelwit onderuit te halen. Het minste wat ik daarom kan doen is het allerlaatste advies van dhr. Edie Peters aanbevelen: “Laat de lezer het maar zelf oplossen!”

 

Ik kan het niet laten, toch nog even dit: De week is nog niet voorbij of ik zie weer breed uitgemeten de nieuwste journalistieke strapatsen van onze Hans in het Volkrant-magazine. (zaterdag 22 mei, themanummer: Auto. 8 pagina’s) Uit zijn duimzuigend verhaalt hij over de k#t van prinses Maxima. Dit naar aanleiding van een brave foto waarop je zie dat zij uit een auto stapt. En een lol!!! Letterlijk: onderbroeken lol. Zwart op wit. En het l#llige is ook nog dat het aanwijsbaar en aantoonbaar niet klopt wat hij ziet, schrijft en beschrijft. Ook dat nog. Wat een armoede!

 

George W. Bush loopt de werkkamer in van president Barack Obama en zegt: “Meneer de president, wat gaat u nu doen met mijn Irak-oorlog?”

“Tja, das een goeie vraag” antwoord Obama. “Wat adviseer u mij, meneer George?” “Nou,” zegt Bush, “Neem om te beginnen een cursus PhotoShop”. “MMmmm, nou nee, want die foto’s zijn het probleem niet. Trouwens ik heb gisteren van Hillary Clinton twee software pakketjes gekregen, reuze interessant. Eigenlijk is het classified, top-secret, maar jou kan ik het wel vertellen, George. Het éne programma heet “WorShip” maar dat ga ik niet gebruiken want dat lijkt te veel op jouw “WarShip”. Het andere programma is f#####g geniaal en heet “WordShop”

 

 

 

 

Chinese militairen in Lhasa die figureren in een massa-scene voor een Chinese film. 2005. Zie ook: http://blog.sina.com.cn/s/blog_49d9ef2501008y8g.html


++

Schrijf je in voor

Mijn Nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van mijn nieuwe artikelen. Die uitsluitend zullen gaan over mijn zoektocht en ideëen betreffende [fotografie]

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This