++

++

Mijn weblog stokt. Ik had me voorgenomen om tweemaal in de week woorden te doen. Maar ik haper. Op zich niet erg. Maar ik vind het wel curieus waarom. ‘kHeb genoeg tijd, genoeg “inspiratie”, en ook gezonde zin. Maar toch lukt het niet direct. En ik weet waarom….. Ik ben een paar weken geleden intensiever gaan fotograferen. Ik heb mijn concentratie en intuïtie verlegd.

Nooit eerder realiseer ik me zo scherp dat literair denken zo totaal anders is dan visueel denken. De logos staat haaks op het imago. Of in ieder geval zijn ze van een totaal andere orde. Ik betrap me erop dat ik iedere reeks woorden in mijn hoofd laat wegwaaien als zijnde niet relevant. Het houvast welke literaire zinnen mij normaal geven kan ik beslist niet gebruiken. Ik verzet me tegen semantische betekenissen. Juist die woordelijke duidingen kan ik nou net niet gebruiken. Ze storen me alleen maar. In de opbouw van zinnen en in de constructie van een klein betoog zit een rechtlijnigheid die kompleet a-visueel is. In ieder geval totaal onbruikbaar om een visueel beeld te creëren. Zelfs semiotiek is onbruikbaar bij en voor mijn fotografie (sic).

Waar ben ik dan mee bezig? Het rare is dat ik dat dus niet weet. Tenminste in termen van woorden! Om te vertellen waar ik met mijn fotografische beelden mee bezig ben kan ik niet. En ik vind het ook niet wenselijk om het te weten. Nogmaals: Tenminste niet in literaire en logische bewoordingen. Want ik “weet” exact waar ik mee bezig ben. En ik doe het met overtuiging en vastberadenheid. Omdat ieder woord overboord gaat heeft het fotograferen voor mij ook iets avontuurlijks, en dat ervaar ik als zeer plezierig. Het totaal verdringen van de literaire taal is voor mij ook de enige manier om bij het visuele beeld te komen. Want ik wil “visuele redelijkheid” in mijn foto’s en beslist geen “literaire redelijkheid”.

Dus als er iemand nieuwsgierig is wat er met deze weblog het komende jaar gaat gebeuren, dan ben ik hetzelf wel! Het overboord zetten van de literaire taal met haar eigen logica zou een receptuur kunnen zijn om redelijk geschift te worden. Maar dat gaat niet gebeuren zolang we deze twee zaken maar niet door elkaar husselen of zouden verwisselen. Of ze te verenigen zijn, en of dat wenselijk is, is weer een andere kwestie…

++


++

Schrijf je in voor

Mijn Nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van mijn nieuwe artikelen. Die uitsluitend zullen gaan over mijn zoektocht en ideëen betreffende [fotografie]

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This